DELAVNICA IGRANJA NAMIZNIH DRUŽABNIH IGER za osnovnošolce (6-15 let)

Igrolog PD2017 banner event 4 jesen
JESENSKI TERMINI:

13:00 – 16:00
v soboto 7. in 14. oktobra
v nedeljo 15. in 22. oktobra
Kavarna Dobra Poteza, Železna cesta 14 (Župančičeva jama), Ljubljana

Organizacija: Društvo Igrolog / Partner: Dobra Poteza
Delavnica je sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana ter je brezplačna.
Prijave so obvezne. Otroci pod 9 letom naj bodo v spremstvu polnoletne osebe.

ZA UDELEŽENCE:

V 3 urni delavnici vas bova dva moderatorja, Jure in Samo, popeljala po svetu družabnih iger, pri čemer se bova prilagodila raznolikim obiskovalcem. Na voljo imava take in drugačne igre: za mlajše, za starejše, za mislit, za frcat, za smejat, za pogovarjat se, za riskirat, za sodelovat, za napadat se. Če so enim všeč take drugim drugačne, se bomo razdelili na dve ali več skupin. Ni nujno biti prisoten vse tri ure, je pa fino. Ko pridete prvič, prinesite s sabo prijavnico podpisano s strani starša oz. zastopnika.

ZA STARŠE:

V triurnih delavnicah bodo otroci in mladostnih v vodstvu dveh izkušenih moderatorjev spoznavali svet družabnih iger kot drugačen način druženja in preživljanja prostega časa, alternativen računalniku in televiziji. Skozi delavnico skušamo pri udeležencih spodbujati socializacijo, razvoj socialnih veščin in empatijo. Družabne igre vidimo kot male skupnosti v katerih so vsi udeleženi enakovredni soustvarjalci skupinske dinamike znotraj katere se učijo biti avtonomni in hkrati podpreti duh skupine. Med igrami se pogovorimo o vprašanjih, ki se bodo porodila med igro, na primer vprašanja tekmovalnosti, sodelovanja in izločenosti, razvijanja določenih veščin. Znotraj iger lahko z udeleženci razvijamo različne veščine, odvisno od starosti in želja: sodelovanje s soigralci, vztrajnost, veščine prostorskega in hitrostnega prepoznavanja, miselno iznajdljivost, načrtovanje, kreativnost.

Moderatorja:

Samo Oleami (1979). Ima tri leta izkušenj vodenja delavnic namiznih družabnih iger. Sicer pisec in ustvarjalec na področju uprizoritvenih umetnosti in profesor filozofije.

Jure Gantar (1990). Ima dve leti izkušenj vodenja delavnic namiznih družabnih iger. Bil je dejaven član Društva Ajdovskih študentov, vključen v programe neformalnega študentskega izobraževanja. Sicer študent fizike.

Prijavnica:

Igrolog Poletna delavnica 2017 Prijava WEB s

(Podpisano prijavnico naj udeleženci prvič prinesejo s sabo.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>